Safety Awareness training

Een verhoogd veiligheidsbewustzijn van medewerkers heeft een bewezen positief effect op (de kosten voor) ongevallen en verzuim

Een safety awareness training is een bedrijfsspecifieke veiligheidstraining voor de medewerkers van jouw bedrijf gericht op (on)veilig gedrag en werken.

Het doel van deze training is:

  • Het verhogen van de veiligheidsbewustwording en -attitude van medewerkers zodat onveilige handelingen, gedragingen en/of situaties, en met name arbeidsongevallen hierdoor, in de toekomst voorkomen kunnen worden
  • het bereiken van (nog) meer bewustwording van de aan hun werk verbonden specifieke risico’s
  • medewerkers kennis bijbrengen over de huidige Arbo wet- en (huis)regelgeving in relatie met de huidige veiligheidsrisico’s
  • medewerkers uitleggen hoe maatregelen te treffen om veiligheidsrisico’s op te heffen of zoveel mogelijk te beheersen
  • formuleren van duidelijke gedragsdoelstellingen met elkaar: Wat gaan “we” (uitvoerenden en leidinggevenden) concreet doen? en hoe dit te implementeren/communiceren en te toetsen in relatie tot het gewenste resultaat

Als basis voor deze training gebruiken wij, naast de huidige wet- en (huis)regelgeving, een recent uitgevoerde en opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie en uw bedrijfsnoodplan.

 

Direct contact

Voor het opstellen van een bedrijfsspecifieke veiligheidstraining hanteren wij de volgende werkwijze:

  • Stap 1: Doornemen van de RI&E rapportage, (huis)regelgeving, personeelshandboek en het bedrijfsnoodplan
  • Stap 2: Interview met verantwoordelijke functionaris(sen) over het veiligheidsbeleid
  • Stap 3: Rondgang op uw locatie en beoordeling van de arbeidsomstandigheden en risico’s op basis van de Arbowet
  • Stap 4: Bespreken van eventuele (aanvullende) wensen zijn voor de bedrijfsspecifieke veiligheidstraining
  • Stap 5: Uitvoeren training - Uiteraard trainen we, indien mogelijk, meerdere groepen per dag

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244