Bedrijfsnoodplan

Opgesteld volgens de richtlijnen van de NEN 4000 norm en geleverd met een uitneembaar Ontruimingsplan (conform de NEN 8112)

In een Bedrijfsnoodplan (of Calamiteitenplan) staan de werkwijze en de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het geval van een calamiteit omschreven. 

Bij het opstellen van Bedrijfsnoodplan zal onze adviseur een inventarisatie maken van:

  • de huidige situatie
  • de risico’s op calamiteiten
  • de getroffen maatregelen

Op basis hiervan wordt een Bedrijfsnoodplan opgesteld inclusief uitneembaar Ontruimingsplan dat voldoet aan de geldende normen.