CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Uitgangspunten CO2-Prestatieladder

Bij de ontwikkeling van deze certificering is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten: 

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Doel CO2-Prestatieladder

  • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen;
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
  • Bedrijven te stimuleren om maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • De verworven kennis transparant te delen;
  • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Deze certificering is interessant voor bedrijven die onderdeel uitmaken van de gehele keten verbonden aan Prorail en Rijkswaterstaat, maar inmiddels ook daarbuiten. Ook andere opdrachtverleners hebben het voordeel en de kracht van de CO2-Prestatieladder onderkend en hebben dit opgenomen in het aanbestedingsproces.

Meer informatie?

Neem direct contact op

Co2 Prestatieladder bij aanbestedingen

Het instrument is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Octant QHSSE Consultants helpt bedrijven die te maken hebben met aanbestedingstrajecten bij de implementatie van de CO2 Prestatieladder (versie 3.1).  Bedrijven die gecertificeerd hiervoor gecertificeerd zijn maken bij opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat meer kans op gunning van een opdracht.

Implementatie van de CO2 prestatieladder

Wij hebben ervaring met:

  • het opzetten van een managementsysteem
  • het opzetten en rapporteren van een emissie-inventaris volgens de Co2 prestatieladder, NEN/ISO 14064 en het GHG Protocol
  • het helpen formuleren en beheren van uw (reductie)activiteiten en doelstellingen

Zie voor meer informatie www.skao.nl.

Kosten Co2 Prestatieladder

Benieuwd naar de investering van deze certificering? Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan! Octant denkt graag met je mee!

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244