ISO 9001

ISO 9001 is de meest bekende internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze certificering is wereldwijd dé standaard voor kwaliteit. 

ISO 9001 certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Naast het feit dat steeds meer opdrachtgevers en leveranciers een ISO 9001 certificaat als eis stellen, zoals bij aanbestedingstrajecten, biedt ISO 9001 certificatie grote meerwaarde voor uw eigen organisatie. 

ISO 9001 certificering

De ISO 9001 norm is een instrument wat organisaties kunnen gebruiken voor het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee kan je een efficiëntere bedrijfsvoering bereiken en de kans op fouten en verspilling minimaliseren met als doel de kwaliteit van de producten en diensten continue te verbeteren. 

Met een ISO 9001:2015 certificaat laat je jouw stakeholders weten dat jullie als organisatie klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan, dat het door jullie geleverde product en/of dienstverlening voldoet aan alle wettelijke eisen en dat de organisatie de processen en risico's beheerst om dit continue te monitoren en te borgen.

De ISO 9001 eisen 

Een kwaliteitsmanagementsysteem wat is opgezet conform de eisen van ISO 9001 voldoet aan de in die norm gestelde eisen over de context van de organisatie, leiderschap en betrokkenheid van de directie, het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen, het beschikbaar stellen van de juiste omgeving, kennis en middelen om uw dientverlening of product te leveren.

De norm stelt ook eisen aan de kernactiviteiten van een organisatie. Denk hierbij aan eisen over operationele planning, communicatie met uw klant, ontwerp en ontwikkeling en het beheersen van uw ingekochte of ingehuurde processen, producten en diensten. En omdat continue verbeteren het hoofddoel is van kwaliteitsmanagement stelt de norm uiteraard eisen aan het meten, analyseren en verbeteren van de klanttevredenheid, interne audits en directiebeoordeling maar ook aan het beheersen van afwijkingen en te nemen verbetermaatregelen.

Voordelen van een ISO 9001 certificering

Een goed opgezet en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem heeft écht toegevoegde waarde en brengt jouw organisatie:

  • Klanttevredenheid. Geleverde producten en/of diensten voldoen constant aan eisen van de klant.
  • Lagere exploitatiekosten. Continue verbetering van de processen en de daaruit voortvloeiende operationele efficiëntie heeft gevolgen voor geld besparing.
  • Verbeterde stakeholder relaties. Het verbeteren van de perceptie van uw organisatie bij medewerkers, klanten en leveranciers.
  • Naleving van de wet en regelgeving. Begrijpen hoe de wet- en regelgeving van invloed is op de organisatie en haar klanten.
  • Verbeterde risicomanagement. Meer consistentie en traceerbaarheid van de producten en diensten betekent dat problemen gemakkelijker te voorkomen zijn en eenvoudig kunnen worden verholpen.
  • Mogelijkheid tot onderscheiding van uw concurrentie. Inkoopspecificaties van prospects vereisen steeds vaker certificering als onderdeel van de contractvoorwaarden.

 

Onze consultants vertellen u graag meer over de opzet en implementatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Klik hier om contact met ons op te nemen. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244