Machineveiligheid

Machineveiligheid is ontzettend belangrijk op de werkvloer. Het werken met machines zoals apparaten, gereedschappen en installaties kunnen gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend. 

Richtlijnen machineveiligheid

Alle machines binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschrifen van de machinerichtlijn 2006/42/EG . Deze richtlijn is opgenomen in het Arbobesluit. Daarin staat dat machines geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers/gebruikers. Daarom moeten werkgevers alle machines periodiek laten onderhouden en keuren.

Voor machines die na 1995 zijn gebouwd geldt de volgende wetgeving: 

  • machines mogen bij normaal gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in hun omgeving;
  • de machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden;
  • de veiligheid van deze machines moet worden aangetoond door een CE-markering.

De Machine RI&E

Voor machines/arbeidsmiddelen van vóór 1995 of die zijn aangepast geldt deze eis niet. Volgens de Arbowet moeten deze wel voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. De werkgever moet bij deze machines voor zichzelf een oordeel vormen over de benodigde veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen moeten zijn gebaseerd op de risico’s, de geldende richtlijnen, maar zijn ook mede afhankelijk van de stand van de techniek en de economische haalbaarheid van de maatregelen. Het laten uitvoeren van een machine RI&E is dan zeer aan te bevelen!

Uitvoering van de Machine RI&E

Bij machineveiligheid gaat het om het beoordelen, uitsluiten en beheersen van risico's die mogelijk kunnen inspelen bij het gebruik van machines. Niet alleen tijdens het gebruik, maar ook bij het ontwerkpen en onderhouden van de machines.  

De eerste stap naar machineveiligheid is het uitvoeren van een Machine RI&E. Tijdens de uitvoering van de RI&E Arbeidsmiddelen (Machine RI&E) worden de risico's in kaart gebracht met betrekking tot het veilig en gezond werken met de arbeidsmiddelen.

Na deze inventarisatie kan worden vastgesteld hoe groot de risico's zijn, en welke eventuele maatregelen er moeten worden getroffen opdat men veilig en gezond met de arbeidsmiddelen kan werken.

De risicobeoordeling van Octant omvat:

  • Vaststellen van geldende normen en voorschriften
  • Bepalen van de grenzen van de machine
  • Vaststellen van alle gevaren in elke gebruiksfase van de machine
  • Inschatting en beoordeling van risico's
  • Aanbevolen werkwijze ter reductie van risico's

De voordelen van de risicobeoordeling:

  • Garandeer de naleving van de machinerichtlijn
  • Integreer veiligheid in nieuwe of aangepaste machines door het vroeg bepalen van risico's

Wil je meer weten over machineveilgheid? Klik hier om contact met ons op te nemen. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244