Safety Awareness training

Een verhoogd veiligheidsbewustzijn van medewerkers heeft een bewezen positief effect op (de kosten voor) ongevallen en verzuim.

Een safety awareness training is een bedrijfsspecifieke veiligheidstraining voor de medewerkers van jouw bedrijf gericht op (on)veilig gedrag en werken.

Doel van de Safety Awareness training

  • Het verhogen van de veiligheidsbewustwording en -attitude van medewerkers zodat onveilige handelingen, gedragingen en/of situaties, en met name arbeidsongevallen hierdoor, in de toekomst voorkomen kunnen worden
  • het bereiken van (nog) meer bewustwording van de aan hun werk verbonden specifieke risico’s
  • medewerkers kennis bijbrengen over de huidige Arbo wet- en (huis)regelgeving in relatie met de huidige veiligheidsrisico’s
  • medewerkers uitleggen hoe maatregelen te treffen om veiligheidsrisico’s op te heffen of zoveel mogelijk te beheersen
  • formuleren van duidelijke gedragsdoelstellingen met elkaar: Wat gaan “we” (uitvoerenden en leidinggevenden) concreet doen? en hoe dit te implementeren/communiceren en te toetsen in relatie tot het gewenste resultaat

Inhoud Safety Awareness Training

Tijdens een interactieve training wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van beeldmateriaal en praktijkopdrachten. Aan de orde komen onderwerpen als o.a. de huidige wet- en (huis)regelgeving, huidige veiligheids- en BHV instructies- en procedures en de Risico Inventarisaties van uw locatie. Er worden één of twee specifieke incidenten uitvoerig behandeld die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. De medewerkers voeren meerdere praktijkopdrachten uit (o.a. risicoanalyse, risicoberekening en het bepalen van maatregelen).

Cursusdag safety awareness training

De dag zal worden afgesloten met een kort examen, waarvan de medewerkers een certificaat ontvangen. Aan het einde van de training wordt de sessie geëvalueerd met de medewerkers, om zo eventuele aanpassingen/ verbeteringen door te kunnen voeren naar een volgende sessie.

Als basis voor deze training gebruiken wij, naast de huidige wet- en (huis)regelgeving, een recent uitgevoerde en opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie en uw bedrijfsnoodplan.

 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Onze werkwijze 

  • Stap 1: Doornemen van de RI&E rapportage, (huis)regelgeving, personeelshandboek en het bedrijfsnoodplan
  • Stap 2: Interview met verantwoordelijke functionaris(sen) over het veiligheidsbeleid
  • Stap 3: Rondgang op uw locatie en beoordeling van de arbeidsomstandigheden en risico’s op basis van de Arbowet
  • Stap 4: Bespreken van eventuele (aanvullende) wensen zijn voor de bedrijfsspecifieke veiligheidstraining
  • Stap 5: Uitvoeren training - Uiteraard trainen we, indien mogelijk, meerdere groepen per dag

Kosten Safety Awareness training

Benieuwd wat de kosten zijn van de Safety Awareness training? Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan! 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244