Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Uw risico's, beheersmaatregelen en Plan van Aanpak in een helder, gestructureerd en overzichtelijk rapport

Bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) worden werkomgeving en arbeidsomstandigheden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Een actuele RI&E is een verplichting voor alle werkgevers.

Onze ondersteuning bij de Risico Inventarisatie en -Evaluatie bestaat uit:

  • een inventarisatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
  • het opstellen van maatregelen om risico's te elimineren of te berperken en beheersbaar te maken; 
  • de opzet van een Plan van Aanpak (PvA);
  • de toetsing van de RI&E door een SKO gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (HVK-er).

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid, de risico's, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.