Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Om ervoor te zorgen dat uw (inhuur)werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Hiervoor is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) bedacht. Iedere werkgever in Nederland (uitgezonderd ZZP’ers) hoort een RI&E op te stellen. Met een RI&E kan je gestructureerd de risico’s in jouw organisatie aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheids klachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een RI&E van Octant is een totaaloverzicht van alle bestaande risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op alle werkplekken van de organisatie. Hij is diepgaand, compleet, soms confronterend en altijd voorzien van aanbevelingen voor het nemen van de juiste maatregelen om de arbeidsomstandigheden op jouw werkplekken blijvend te verbeteren. De RI&E wordt getoetst door onze SKO-gecertificeerde Hogere Veiligheidskundigen en verkrijgt hiermee een officiële wettelijke status. Je ontvangt een formeel toetsingscertificaat. 

 

 

Direct contact

Onze RI&E is dynamisch! 

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Van ons krijg je het Plan van Aanpak geleverd als  online instrument! Dit maakt de RI&E en het Plan van Aanpak volledig dynamisch want:

  • Alle verbeterpunten uit de uitgevoerde RI&E (of uit andere Safety inspecties/audits) kunnen hierin eenvoudig worden geregistreerd.
  • het is online dus registreren kan altijd en overal via je mobiel device of computer.
  • elke verbetermaatregel kan je toewijzen aan collega(s) die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan; 
  • via een geautomatiseerde workflow wordt er automatisch gewaarschuwd of een maatregel niet of onvoldoende is afgehandeld;
  • is de maatregel uitgevoerd dan kan in de evaluatie sectie worden aangegeven of de verbetermaatregel effectief of afdoende is geweest; 
  • alle RI&E resultaten worden overzichtelijk weergegeven in dashboards en op maat gemaakte grafieken. 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244