Belangrijke nieuws: update uw RI&E met Corona besmettingsrisico's- en maatregelen

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook de risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19 virus. Veel branches en bedrijven werken in middels met speciale corona-protocollen. Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effect op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken.

Inspectie SZW heeft laten weten dat een corona-protocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om de bloostellingsrisico’s op COVID-19 op te nemen in de RI&E en deze te laten toetsen door een kerndeskundige (een gecertificeerde HVK-er, Arbeidshygiënist of Arboarts). In de RI&E moet het corona-virus expliciet als risico worden benoemd en er moeten maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan.

De laatste maanden merken wij dat er bij steeds meer bedrijven door inspectie SZW wordt gecontroleerd op risico’s op corona besmettingen op werkplekken en het opnemen ervan in de RI&E. Ook tijdens de externe ISO en VCA audits wordt hier op gecontroleerd.

U beschikt over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van Octant, uw Arbodienst of van uw brancheorganisatie (door u zelf ingevuld). Door het risico en de maatregelen (het corona-protocol) op te nemen in een separate RI&E addendum en deze te laten toetsen, voldoet u weer aan de eisen vanuit de Arbowetgeving.

Octant kan u hier verder over adviseren en of naar wens helpen met het opstellen en toetsen van een Corona addendum voor uw RI&E. Neem daar dan gerust contact met ons over op.

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244