Security Awareness training

Om medewerkers van bedrijven met een verhoogd veiligheidsrisico meer veiligheidsbewust te maken bieden wij op maat gemaakte AEO (Authorised Economic Operator) & Security Awareness trainingen aan.  

Doel van de Security Awareness training

  • Het informeren van de medewerkers over het belang van security en de voor hen relevante verplichtin-gen (bv. in relatie tot de ISPS-Code);
  • het bereiken van (nog) meer bewustwording van de specifieke bedrijfsbeveiligingsrisico’s;
  • Het verhogen van de kennis en kunde met betrekking tot het herkennen en opvolgen van onveilige situaties en afwijkend gedrag (zowel fysiek als digitaal);
  • medewerkers uitleggen hoe nog beter maatregelen te treffen om security risico’s op te heffen of zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beheersen;
  • formuleren van duidelijke gedragsdoelstellingen met elkaar: Wat gaan “we” (uitvoerenden en leidinggevenden) concreet doen?' Hoe zorgen we ervoor dat security incidenten en afwijkingen worden voorkomen, en indien deze zich voordoen, tijdig worden gemeld, onderzocht en afgehandeld.

Inhoud Security Awareness Training:

Als basis voor deze training gebruiken wij, naast de huidige ISPS wet- en regelgeving, met name de ontwikkelingen en trends (bv. incidenten) die zich voordoen in uw sector. Daarnaast worden de binnen uw organisatie relevante procedures/instructies aan de medewerkers gepresenteerd. Om ervoor te zorgen dat de training goed aansluit op uw behoefte zal er voorafgaand aan de training een intake gesprek plaatsvinden.

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat AEO & Security Awareness uitgegeven door Octant QHSSE Consultants.

Meer informatie?

Neem direct contact op

Kosten van de training

Benieuwd wat de kosten zijn van de Security Awareness training? Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan!

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244