ISO 14001

Het thema milieu (ISO 14001) krijgt zeker de laatste jaren steeds meer aandacht. Verduurzamen staat hoog op de agenda en is een hot topic onder overheidsinstanties en bedrijven. Organisaties verduurzamen de bedrijfsvoering, kopen meer en meer duurzame producten en dienstverlening in en verlagen, waar mogelijk, hun uitstoot naar bodem, water en lucht . Met een  ISO 14001 certificering tonen bedrijven aan dat zij beschikken over een geïmplementeerd milieumanagementsysteem, hun milieurisico’s en aspecten kennen én beheersen.

Waarom is een ISO 14001 certificering interessant? Wat levert het op?

Waarom is een ISO 14001-certificering zinvol of van belang voor mijn organisatie of bedrijf? Een ISO 14001 certificering kent vele voordelen zoals onder andere:

 • Inzicht in de miliieuprestaties van de organisatie;

 • Vermindering van CO2 footprint;

 • Verduurzaming van de processen en activiteiten;

 • Besparing in grondstoffen, energie en afvalkosten;

 • Internationale erkenning;

 • Betere naleving van regelgeving binnen de organisatie;

 • Klantvertrouwen verhogen;

 • Positief imago naar stakeholders;

 • Weten hoe te handelen bij een milieu-incident..

Meer informatie?

Neem direct contact op

Wat is een milieumanagement systeem?

Om een ISO 14001 certificering te behalen dient het bedrijf een milieumanagementsysteem op te zetten en te implementeren. Een milieumanagementsysteem wat is opgezet conform de eisen van ISO 14001 helpt uw organisatie om, de in uw bedrijfsvoering, aanwezige milieurisico's voor bodem, water en lucht te beheersen en de milieuprestaties van het bedrijf te verbeteren. Daarnaast helpt een systeem bij het voldoen aan de van op uw organisatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Levenscyclus van leveranciers en onderaannemers

Bij Milieumanagement denk je vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten van de leveranciers en/of onderaannemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen.

 

Ondersteuning inschakelen bij het behalen van de ISO 14001 certificering:

Onze QHSSE consultants hanteren onderstaande werkwijze om uw organisatie gereed te maken voor een ISO 14001 certificering:

 • Het bepalen van uw context (stakeholders, milieurisico's, milieudoelstellingen en KPI's, SWOT);

 • invullen van de verplichte AIM-module;

 • inventariseren van de milieuaspecten en risico’s van uw bedrijfsprocessen;

 • bepalen van de vast te leggen milieuregistraties- en prestaties;

 • opzetten en implementeren van het milieumanagementsysteem;

 • jaarlijkse evaluatie van de werkwijze en registraties.

Hulp of vragen bij het behalen of implementeren van de norm?

Uw bedrijf of organisatie klaarstomen voor  ISO 14001 (her)certificering? Schakel een consultant in van Octant QHSSE Consultants. Met meer dan achttien jaar ervaring binnen de QHSSE-branche zijn wij hét QHSSE-consultancy bureau van Nederland. Meer weten? Neem contact met ons op.

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244