ISO 14001

Het thema milieu (ISO 14001) krijgt steeds meer aandacht. Organisaties verduurzamen de bedrijfsvorming, kopen maatschappelijk verantwoord in en kiezen er steeds vaker voor om zaken te doen met andere duurzame bedrijven in de keten. Met een certificering van de internationale ISO norm voor milieumanagement, de  ISO 14001, voldoet een organisatie aantoonbaar aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

ISO 14001 Milieumanagementsysteem

Een milieumanagementsysteem wat is opgezet conform de eisen van ISO 14001 helpt jouw organisatie om, de in jullie bedrijfsvoering, aanwezige milieurisico's voor bodem, water en lucht te beheersen en de milieuprestaties van je bedrijf te verbeteren en minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Bij Milieumanagement denk je vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij jouw leveranciers en/of onderaannemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen

ISO 14001 certificering

Onze consultants hebben uitgebreide ervaring met het implementeren en beheren van een milieu managementsystemen conform de ISO 14001:2015 norm. Wij hanteren daarbij een stappenplan:

  • het bepalen van uw context (stakeholders, milieurisico's, milieudoelstellingen en KPI's, SWOT);
  • invullen van de verplichte AIM-module;
  • inventariseren van de milieu-aspecten van uw bedrijfsprocessen;
  • bepalen van de vast te leggen milieuregistraties- en prestaties;
  • opzetten en implementeren van het milieumanagementsysteem;
  • jaarlijkse evaluatie van de werkwijze en registraties.

Octant helpt graag bij het implementeren van de ISO 14001 norm. Meer weten? Klik hier om contact op te nemen? 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244