Risico Inventarisatie en -Evaluatie

In elk bedrijf doen zich omstandigheden voor die invloed hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar (inhuur)medewerkers en bezoekers. Om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren is het van wezenlijk belang dat u inzicht heeft in de Arborisico's in uw bedrijfsgebouwen en op de werkplekken van uw medewerkers. Inventarisatie van die risico's is de basis voor het creëren van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan je gestructureerd de risico’s in jouw organisatie in kaart brengen en bepalen of de genomen beheersmaatregelen voldoende zijn of verbeterd of uitgebreid moeten worden. Met het goed uitvoeren van een RI&E kan je arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken.

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van Octant is een totaaloverzicht van alle bestaande risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op alle werkplekken van de organisatie. Hij is diepgaand, compleet, soms confronterend en altijd voorzien van aanbevelingen voor het nemen van de juiste maatregelen om de arbeidsomstandigheden op jouw werkplekken blijvend te verbeteren en dus de risico's (nog beter) te beheersen. 

Toetsing van een RI&E?

Nadat een RI&E is opgesteld kan het zijn dat, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt is, dat jouw RI&E toetsingsplichtig is. Dit houdt in dat een gecertificeerde kerndeskundige kijkt of alle risico’s zijn geinventariseerd, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Als het blijkt dat jouw RI&E toetsingsplichtig is zal onze SKO-gecertificeerde kerndeskundige de uitgevoerde RI&E en het Plan van Aanpak toetsen. Je ontvangt een formeel toetsingscertificaat. Hiermee verkrijgt de RI&E een officiële wettelijke status. 

Is een RI&E verplicht?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Dynamische Risico Inventarisatie & Evaluatie

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Van ons krijg je het Plan van Aanpak geleverd als online instrument! Dit maakt de RI&E en het Plan van Aanpak volledig dynamisch want:

  • Alle verbeterpunten uit de uitgevoerde RI&E (of uit andere Safety inspecties/audits) kunnen hierin eenvoudig worden geregistreerd.
  • het is online dus registreren kan altijd en overal via je mobiel device of computer.
  • elke verbetermaatregel kan je toewijzen aan collega(s) die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan; 
  • via een geautomatiseerde workflow wordt er automatisch gewaarschuwd of een maatregel niet of onvoldoende is afgehandeld;
  • is de maatregel uitgevoerd dan kan in de evaluatie sectie worden aangegeven of de verbetermaatregel effectief of afdoende is geweest; 
  • alle resultaten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie worden overzichtelijk weergegeven in dashboards en op maat gemaakte grafieken. 

Meer weten over een Dynamische Risico Inventarisatie & Evaluatie? Neem dan contact met ons op. 

Risico Management

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244