Arbo en Veiligheid

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken tot aan hun pensioen. Ze mogen niet lichamelijk of geestelijk ziek worden door hun werk. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandigheden wet (Arbo-wet). Hierin staan wetten en regels over veiligheid en gezondheid.

Veiligheid op het werk

Werkplekken of de uitrusting, zoals machines, gereedschappen, kunnen de veiligheid en gezondheid van werknemers (soms ernstig) schaden. Denk aan het werken met machines waar je in bekneld kunt raken, waar je je ernstig aan kunt snijden. Denk aan het werken met rollend materieel zoals een hef- of reachtruck. Ook zijn er machines of installaties die veel lawaai veroorzaken, waardoor werknemers gehoorschade kunnen oplopen. Ook het onveilig werken op hoogte op een ladder, steiger of onbeveiligd dak kan tot ernstige ongelukken leiden. Het ontbreken van hulpmiddelen tenslotte, zoals een tilhulp of ergonomische middelen, kan tot ernstige fysieke schade leiden.

Wat verstaan we onder veilig werken

Een gezonde en veilige werkplek is helaas geen vanzelfsprekendheid.  Bij veilig werken gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. In de RI&E staan de belangrijkste risico’s en de maatregelen om risico’s terug te dringen.

Hoe gaan we veilig te werk?

Stap 1. Verhoog het bewustzijn

Zet de medewerker centraal door hen mee te laten denken over het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Zij bevinden zich namelijk in het midden van het proces en weten wat wel en niet werkt. Informeer hen periodiek over bestaande- en nieuwe veiligheids- en specifieke werkrisico’s en over de genomen beheersmaatregelen. Formuleer met elkaar duidelijke veiligheids- en gedragsdoelstellingen. Wat gaan “we” concreet doen aan V&G (on)gewenst gedrag, toezicht houden op gedrag derden, toolbox onderwerpen, periodiek QHSE-overleg, BHV-oefeningen, etc.

Stap 2: Veiligheidskennis vervaagd

Zonder herhaling zal kennis over veiligheidsvoorschriften of eerste hulp vervagen. Regelmatig de kennis toetsen en trainen helpt om het kennisniveau en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te verbeteren, met als resultaat minder incidenten en een hogere efficiëntie en productiviteit.

Stap 3: Veiligheid van derden

In een bedrijf zijn, naast eigen personeelsleden, vaak medewerkers van andere bedrijven (contractors), zelfstandigen (zzp-ers) en stagiaires werkzaam. Niet iedereen zal op de hoogte zijn van alle geldende voorschriften, wat compliance bemoeilijkt. Hoe kan nu worden geborgd dat deze derden veilig werken, zowel voor zichzelf als voor het personeel van het inlenende bedrijf?

Deze mogelijkheden zijn bijvoorbeeld mogelijk:

• Bekijk de veiligheidsprestaties van de contractors;

• Voor bepaalde werkzaamheden kan het VCA-B/VOL certificaat worden gehanteerd;

• Voor meer risicovolle werkzaamheden kan gewerkt worden met een werkvergunningensysteem;

• Poortinstructies;

• Voordat er met een nieuwe klus wordt begonnen kan op de werkplek een LMRA worden gehouden.

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren is het van belang om inzicht te hebben in de Arborisico’s op alle werkplekken. Inventarisatie van die risico's is de basis voor het creëren van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) incl. een Plan van Aanpak is een wettelijke verplichting.

 

Health & Safety Consultants

Ons team van ervaren consultants en veiligheidskundigen brengen de Health & Safety risico’s van de kritische bedrijfsprocessen en werkplekken van uw organisatie in kaart. Zij ondersteunen u graag bij uw Risico Inventarisatie & Evaluatie en zo nodig verdiepende RI&E’s! Ze kijken naar het geheel aan maatregelen dat getroffen wordt om de risico’s te beheersen en geven waar nodig advies om een gezonde en veilige werkplek te creeëren. 

Ons doel is altijd het verhogen van de Safety Awareness op de werkvloer en het bereiken van gestructureerde aandacht voor Health & Safety bij het management van onze opdrachtgevers.

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244