Explosieveiligheid

Bij explosierisico denk je wellicht aan bedrijfsomgevingen met licht ontvlambare stoffen als benzinedamp of gas, maar er zijn veel meer stoffen die explosiegevaar opleveren.

Een explosieve atmosfeer ontstaat bij een mengsel van zuurstof met een brandbare substantie. Naast gas en brandbare dampen kan het ook gaan om bijvoorbeeld houtstof, kunststofdeeltjes, meel, melkpoeder of zelfs metaaldeeltjes.

ATEX 153 richtlijn

De wettelijk verplichte bescherming van werknemers tegen explosiegevaar is vastgelegd in de ATEX 153 richtlijn, in Nederland nader uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze richtlijn schrijft voor dat een onderneming alle explosierisico’s moet identificeren, beoordelen, en beschrijven in een explosieveiligheidsdocument (EVD). 

Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Het EVD is verplicht als je te maken hebt met explosiegevaarlijke gebieden in of rond jullie gebouwen en/of installaties. In dit document staat beschreven hoe je kunt voorkomen dat een explosieve atmosfeer (een brandbaar mengsel van zuurstof met gas, dampen of stofdeeltjes) ontstaat.

Welke maatregelen explosieveiligheid?

Als voorkomen niet mogelijk is, dien je maatregelen te treffen tegen mogelijke ontstekingen (vonken, vuur etc.) en tegen de schadelijke gevolgen als er ondanks alles toch een explosie plaatsvindt. Telkens als bedrijfsprocessen worden aangepast of de werkomgeving verandert, kan dit invloed hebben op de explosierisico’s en is het zaak het EVD te actualiseren.

Onze consultants zijn erkend expert op het gebied van explosiegevaar, verzorgen explosierisicoanalyses en stellen graag een Explosieveiligheidsdocument voor jouw organisatie op.

Inhoud veiligheidsdocument:

  • welke explosierisico's er in uw bedrijf zijn
  • hoe groot de explosierisico's zijn
  • wat u gaat doen om explosies en explosiegevaar te voorkomen
  • de indeling van uw bedrijf in explosiegevaarlijke zones
  • beschrijving van ontwerp, bediening en onderhoud van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen

QHSE adviesbureau explosieveiligheid

Als er iets verandert aan bijvoorbeeld de werkplaats, de machines of de manier van werken dan past u het document aan. Octant kan een explosieveiligheidsdocument voor u opstellen en u adviseren over verbetermaatregelen. Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244