Milieu

Door het opzetten van een milieumanagementsysteem wordt het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied eenvoudiger

Een milieumanagementsysteem biedt inzicht in de milieu effecten en -risico’s van de bedrijfsvoering. Het is een instrument om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu, zoals de ISO 14001 norm.

Op het gebied van mileu kunnen wij u helpen bij:

  • het opzetten van het milieumanagementsysteem;
  • voorlichting en trainingen voor medewerkers;
  • het integreren van het milieuzorgsysteem in het totale management zorgsysteem;
  • het opzetten van het vergunningenbeheer;
  • het uitvoeren en in stand houden van het vergunningenbeheer;
  • advies en begeleiding bij ISO 14001 certificering;
  • het vaststellen en berekenen van de CO2 Footprint (ISO 14064-1);
  • het implementeren van de CO2 Prestatieladder
  • Ondersteuning bij het behalen van het WEEELABEX certificaat

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244