Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waar staat jouw organisatie als het gaat om bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging (AVG)?

Verwerkt jouw organisatie persoonsgegevens of laat je deze extern verwerken? Dan is strikte naleving van de AVG van groot belang. Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving AVG van kracht. Deze wet stelt nieuwe eisen aan het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. De organisatie krijgt hierdoor meer verplichtingen en betrokkenen krijgen meer rechten. Organisaties moeten in heldere taal kunnen uitleggen welke gegevens zij verwerken, waarom zij deze verwerken en hoe deze beschermd worden.

Octant biedt organisaties ondersteuning bij deze vraagstukken door het implementeren van praktische verbeteringen waardoor je voldoet aan de AVG. 

Ondersteuning bij AVG

  • een FIT-GAP analyse uitvoeren op deze wetgeving;
  • opstellen van Privacy statements en een pragmatisch verwerkingsregister;
  • een Awareness training verzorgen over de AVG en Datalekken persoonsgegevens;
  • het huidige managementsysteem laten voldoen en certificeren aan Technical Standard Personal Data Protection van Bureau Veritas

Voldoen aan de AVG

Het adequaat beschermen van de persoonsgegevens is een essentieel onderdeel van de AVG. Veel organisaties hebben daarom de wens om naast het voldoen aan de AVG-eisen nu ook te voldoen aan de eisen van de ISO 27001 norm. Dit is de internationale norm voor het opzetten en implementeren van een digitaal Information Security Management Systeem (ISMS) en is het antwoord op de informatiebeveiligingseisen uit de AVG.

Bekijk hier meer informatie over de ISO 27001:2013 norm.

Octant helpt bij het voldoen aan de AVG. Wil je weten hoe? Klik hier om contact met ons op te nemen. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244