QHSE ondersteuning

Onze QHSE consultants kunnen worden ingezet voor het (tijdelijk) onderhouden en beheren van uw integrale QHSE managementsysteem.

Zo bent u volledig flexibel en kunt u op basis van uw behoefte gebruik maken van onze ervaren QHSE adviseurs. Een flexibele oplossing voor benodigde capaciteit, kennis, kunde en vaardigheden en continuïteit bij ziekte, zwangerschap of functieverandering!

QHSE (interim) Professionals inhuren

Onze consultant zal zorgdragen voor een compleet en professioneel onderhoud van uw QHSE management-systeem, zodat de voortgang van uw certificering wordt gecontinueerd en geborgd. De uit te voeren werkzaamheden en de te genereren registraties worden ieder jaar tijdig gerealiseerd. 

Onze QHSE professionals dragen zorg voor het uitvoeren en rapporteren van de jaarlijkse interne audits incl. directiebeoordeling, bespreken en bijwerken van de SWOT, stakeholder- en risicoanalyse, actualiseren en aanvullen van het compliance register met nieuwe QHSE wet- en regelgeving en indien gewenst ondersteuning bieden bij de jaarlijkse externe tussentijdse audits van de certificerende instantie.

Periodieke QHSE ondersteuning

De consultant kan parttime worden ingezet, bijvoorbeeld een dag per maand of kwartaal. Het voordeel is dat u verzekerd bent van een professionele invulling van de QHSE taken binnen uw organisatie of project en dat u tijdig voldoet aan de eisen van normen als ISO 9001, ISO 14001, VCA, ISO 45001 etc.

Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van QHSE ondersteuning of naar de mogelijkheden voor een QHSE managementsysteem voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Werkzaamheden QHSE consultants: 

  • verzamelen- en registreren van alle denkbare QHSE registraties;
  • het beheer en coördinatie van de QHSE verbetervoorstellen;
  • uitvoering van processen als Risico Management, Compliance en Management of Change (MoC);
  • interim projectmanagement
  • veiligheidskundige ondersteuning (RI&E, werkplekinspecties, ongeval onderzoek, etc.).

 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244