ISPS

ISPS verplichte wetgeving

Zowel havenbedrijven als rederijen moeten sinds 2004 voldoen aan de eisen uit de ISPS-Code (International Ship and Port facility Security Code). In de Europese Unie zijn deze eisen vertaald naar Europese Verordening 725/2004. In de basis bevat de verordening eisen voor de beveiliging van zeeschepen en eisen voor de beveiliging van havenlocaties, ook wel port facilities genoemd. 

Wat is een ISPS-certificaat?

Het ISPS-certificaat (International Ship and Port Facility Security Code) is een internationaal erkend certificaat voor beveiliging in de scheepvaart- en havenssector. Het ISPS-certificaat wordt verleend door de overheid en garandeert dat de havenfaciliteit voldoet aan de internationale beveiligingsnormen. Het ISPS-certificaat is verplicht voor alle internationale scheepvaartinstallaties en havens en dient te worden verlengd elke 5 jaar. 

ISPS certificering 

Om de ISPS certificering te behalen en/of te behouden is het van belang ervoor te zorgen dat de beveiligingsorganisatie blijft voldoen aan de gestelde eisen uit de ISPS wet- en regelgeving. 

 • Uitvoeren en opstellen van de Port Facility Security Assessment (PFSA)
 • Opstellen van het Port Facility Security Plan (PFSP)
 • Ontwikkelen en implementeren van ISPS-procedures en –werkinstructies
 • Het verzorgen van de opleiding tot Port Facility Security Officers
 • Het uitvoeren van ISPS-oefeningen, tests en periodieke audits

In de praktijk zien wij echter het volgende:

 • De verplichte ISPS-oefeningen en ISPS-evaluaties worden niet (tijdig) uitgevoerd en gerapporteerd aan de Havenautoriteit;
 • De ISPS-oefeningen zijn niet realistisch, een papieren tijger of worden uitgevoerd door de zitten beveiligingsdienstverlener (minder objectiviteit);
 • Wijzigingen in de organisatie en inrichting worden niet gemeld en het PFSP wordt niet periodiek geactualiseerd; 
 • Door gebrek aan onderhoud aan de PFSP is de ISPS-hercerticifering een tijdrovende terugkerende opdracht. 

Dit resulteerd in problemen tijdens de periodieke controles door de Havenautoriteit wat kan leiden tot extra controles, hogere kosten en in extreme gevallen zelfs tot (tijdelijke) intrekking van het ISPS certificaat. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Ondersteuning ISPS

Om onze opdrachtgevers volledig te ondersteunen bieden wij onze ISPS in Control Service aan. Dit houdt in dat Octant volledig ontzorgt en alle ISPS-activiteiten voor jouw organisatie uitvoert. Onze consultants doen dit als volgt:

ISPS Kwartaaloefening

Wij maken een jaarplanning op basis van realistische scenario's. De oefeningen worden voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd door Octant. Deze oefeningen dragen bij aan het verhogen van het beveiligingsbewustzijn van de medewerkes. 

Jaarlijkse ISPS oefening

Deze oefeningen worden vaak gecombineerd met scenario's uit het bedrijfsnoodplan. Bij deze grote oefening kan worden eventueel samengewerkt met relevante overheidsinstanties zoals het Havenbedrijf, de politie en de brandweer. 

Evaluatie beveiliging

Na afloop van de oefeningen evalueren wij de beveiliging. We kijken naar incidenten ne ontwikkelingen en bespreken de mogelijke verbeterpunten. Octant verzorgt de rapportage en de evaluatie en verstuurd deze naar de Havenautoriteit. 

Bijwerken PFSP en processen

Wij houden de PFSP en procedures up-to-date met nieuwe wet- en regelgeving en voeren waar nodig verbeterpunten door. Hierdoor blijft de PFSP altijd actueel en is de ISP-hercertificering eenvoudig. 

Voordelen ISPS management

Het goed inrichten van ISPS Management draagt bij aan de efficiënte afhandeling van zeeschepen op je locatie en voorkomt onnodige verstoring van de bedrijfsprocessen. Denk aan het inrichten van de beveiligingsorganisatie, het houden van toezicht op de locatie en het organiseren van de toegangscontrole tot het terrein. 

Voordelen van de ISPS in Control service
 • Tijdig en juist voldoen aan ISPS-verplichtingen
 • Optimaliseren van beveiliging en beveiligingsbewustzijn
 • De adviseurs van Octant als vraagbaar voor ISPS- en beveiligingsvraagstukken
 • Het eenvoudig doorlopen van de periodieke her-certificering

Wil je meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen. 

 

ISPS in Control

Door deze acties uit te laten voeren door Octant werk je aan continue verbetering van de beveiliging en voldoe je altijd aan de ISPS-verplichtingen. Kortom, je bent in control!

ISPS investering
 • ISPS in control éénjarig contract: €3.000,- per jaar
 • ISPS in control driejarig contract: €2.500,- per jaar

 

ISPS /PFSO ééndaagse cursus

 

Ben je als leidinggevende in de sector maritiem transport en logistiek verantwoordelijk voor de uitvoering van beveiligingstaken in de haven en moet je voldoen aan de ISPS-code? Of ben je reeds PFSO maar wens je een heropfrissing van de bestaande wetgeving en technieken? Dan is de PFSO cursus iets voor jou! Meer weten? Bekijk alle informatie hier.

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244