Milieumanagementsysteem

Een strak milieubeleid handhaven door middel van een professioneel milieumanagementsysteem? Maak dan kennis met Improve! Dit managementsysteem is opgezet conform de eisen van ISO 14001. Hierdoor voldoet jouw organisatie altijd aan de juiste wet- en regelgeving en voor jouw geldende milieueisen. Met Improve kun je de aanwezige milieu-aspecten en risico’s identificeren, registeren, analyseren en beheersen.

De voordelen van een milieumanagementsysteem:

  1. Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s
  2. Streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties en risico's
  3. Een hoger bewustwording van milieurisico's en prestaties
  4. Aantoonbaar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Bijdragen aan een beter milieu

Milieumanagement ISO 14001

ISO 14001 ziet toe op een efficiënt milieumanagement. Bij milieumanagement wordt er gedacht vanuit het ‘levenscyclus’ perspectief. Eveneens worden de mogelijke milieuaspecten van leveranciers of onderaannemers binnen het milieumanagementsysteem meegenomen. De informatie die stakeholders leveren bevordert bovendien de ontwikkeling van het milieubeleid dat hiermee in lijn ligt met de ISO 14001-norm.

devices
management

Wat milieumanagementsysteem Improve kan doen

Improve maakt het mogelijk om alle milieuregistraties, procedures, formulieren, werkinstructies en rapportages op één plek beheren. Middels een Cloudomgeving zijn analyses, verantwoordelijkheden, verbetermaatregelen, milieuwet- en regelgeving en de status van toekomstige en openstaande taken overal toegankelijk. Improve is te gebruiken via je smartphone, tablet en laptop.

Overigens is Improve niet alleen geschikt voor de ISO 14001 of ISO 50001 (milieu)normen, maar ook voor alle andere ISO-normen op het gebied van QHSE-management.

Milieuadvies of een vraag over het milieumanagementsysteem?

Op zoek naar een online milieumanagementsysteem? Of je wilt aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen of meer verduurzamen? Dan ben je bij Octant aan het juiste adres. Meer weten? Neem dan contact met ons op!

table