ISO 50001

Een van de belangrijke hulpmiddelen om het energieverbruik te verminderen is een goed Energie Management.

Effectief energiemanagement is niet alleen goed voor een onderneming, het wordt ook steeds meer een eis. Een uitstekende manier om structurele energiebesparing te realiseren is met behulp van ISO 50001. Daarnaast is een ISO 50001 systeem ook in het kader van de Wet Milieubeheer een borging voor kwaliteit en is certificering volgens ISO 50001 een vrijwaring voor de Energy Efficiency Directive (EED).

Verschil met ISO 14001

In de ISO 50001-norm is energie het centrale onderwerp. Dit in tegenstelling tot de ISO 14001-norm, waarin energie één van de milieuaspecten is. Een ander duidelijk verschil met de ISO 14001-norm is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten. Ook worden in de ISO 50001-norm strengere eisen gesteld aan de mate van monitoring van energiegebruik, het inzichtelijk maken van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze waar te maken.

Waarom een energiemanagementsysteem?

Enerzijds is de aanwezigheid van een energiemanagementsysteem een geruststelling voor het management dat de energieaspecten onder controle zijn en dat er via audits toezicht is op het goed functioneren van het systeem. Anderzijds ervaren energieverantwoordelijken een energiemanagementsysteem als een grote hulp om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Direct contact

Specifieke voordelen:

  • extra energiebesparing; 
  • verbetering van efficiency: meer produceren met minder; 
  • kostenbesparing door gerichte beheersing van het energieverbruik; 
  • conformiteit met wet- en regelgeving; 
  • evaluatie van de resultaten van uw energie-inspanningen; 
  • energiebewuste medewerkers; 
  • de verankering van verbeteringen in uw managementsysteem
  • een positief bedrijfsimago.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244