Energie Audit (EED)

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming.

In december 2012 heeft het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, beter bekend als Energie Audit (EED), vastgesteld. Deze Richtlijn heeft als doel het Europees energieverbruik in 2020 met ruim 20% te verlagen.

Voor organisaties die EED plichtig zijn, geldt dat voor elk bedrijfspand een Energie Audit beschikbaar moet zijn van maximaal vier jaar oud. 90% van de energiestromen van het bedrijf moeten in beeld worden gebracht om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en hier reducerende maatregelen op te treffen.

Simpel gezegd betekent dit dat er nauwkeurig in kaart wordt gebracht waar het energieverbruik (gas en elektra) van de organisatie vandaan komt. Daarbij focussen we ons op de energiestromen die meer dan 10% van het energieverbruik zijn.

 

Direct contact

Waar bestaat de Energie Audit uit? 
  • Een overzicht van de energiestromen binnen de organisatie (Gas, elektra en vervoer);

  • De belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;

  • De mogelijke energiebesparingen voor de komende 4 jaar;

  • Een overzicht van de kosten en opbrengsten die de maatregelen met zie meebrengen.

Vrijstelling voor de Energie Audit:
  • De organisatie neemt deel aan een Meerjarenafspraak energie-efficiëntie;

  • de organisatie heeft een energiemanagementsysteem dat ISO 50001 gecertificeerd is;

  • of een ISO 14001 certificaat aangevuld met de eisen uit ISO 14051 of CO2-reductiemanagement.

 

 

 

 

Verplichting energie audit

De Energie Audit is verplicht voor organisaties met meer dan 250 werknemers. Ook als er minder werknemers zijn, maar de jaaromzet meer dan €50 miljoen of het balanstotaal meer dan €43 miljoen bedraagt, is de Energie Audit verplicht.

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244