Energie Audit EED

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming.

Energie audit verplichting voor bedrijven 

In december 2012 heeft het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, beter bekend als Energie Audit (EED), vastgesteld. Deze Richtlijn heeft als doel het Europees energieverbruik in 2020 met ruim 20% te verlagen.

Als gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) is het voor veel grote ondernemingen verplicht om een EED Energie Audit uit te voeren.

Voor organisaties die EED plichtig zijn, geldt dat voor elk pand een Energie Audit beschikbaar moet zijn van maximaal vier jaar oud. 90% van de energiestromen van het bedrijf moeten in beeld worden gebracht om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en hier reducerende maatregelen op te treffen.

Waar bestaat de Energie Audit uit?

  • Een overzicht van de energiestromen binnen de organisatie (Gas, elektra en vervoer);
  • De belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • De mogelijke energiebesparingen voor de komende 4 jaar;
  • Een overzicht van de kosten en opbrengsten die de maatregelen met zie meebrengen.

Verplicht aan de energie audit

De Energie Audit is verplicht voor organisaties met meer dan 250 werknemers. Ook als er minder werknemers zijn, maar de jaaromzet meer dan €50 miljoen of het balanstotaal meer dan €43 miljoen bedraagt, is de Energie Audit verplicht.

Er wordt vrijstelling voor de Energie Audit verleend aan ondernemingen die:

  • deelnemen aan een Meerjarenafspraak energie-efficiëntie,
  • een energiemanagementsysteem hebben dat ISO 50001 gecertificeerd is
  • of een ISO 14001 certificaat aangevuld met de eisen uit ISO 14051 of CO2-reductiemanagement.

Vrijstelling op Energie Audit door CO2-Prestatieladder
Wanneer je het CO2-Prestatieladder niveau 3 certificaat hebt behaald, voldoe je aan de vrijstellingseisen voor de Energie Audit. Dit komt omdat de eisen van het CO2-Prestatieladder niveau 3 overeenkomen met de eisen die worden gesteld aan de Energie Audit.