Interne Audit training

De adviseurs van Octant Veiligheids- & Risicomanagement voeren niet alleen zelf interne audits uit, maar kunnen ook de eigen medewerkers hiertoe opleiden

Een interne kwaliteitsaudit is een belangrijk instrument om de effectiviteit van deze systemen te beoordelen. Voor het behouden van het ISO norm is het uitvoeren van interne audits één van de vereisten. Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een rollenspel, presentaties en opdrachten zijn de middelen die worden gebruikt om de doelstellingen van de cursus te bereiken

In de interne audit training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene uitgangspunten intern auditeren in KAM-zorg
  • Betreffende normkennis
  • Welke onderdelen/processen geaudit moeten worden
  • Doel en opzet van interne audits
  • Documentenanalyse: welke documenten zijn relevant en hoe moeten ze worden beoordeeld
  • Opzet auditprogramma: wie geïnterviewd moeten worden
  • Wijze van interviewen: technieken en vaardigheden
  • Schrijven van een rapportage