ISO 28000:2007 - Supply Chain Security

Een beveiligingsmanagementsysteem conform ISO 28000 helpt bij het vaststellen van benodigde maatregelen om uw bedrijf goed te beveiligen

De ISO 28000 standaard is ontwikkeld om de veiligheid binnen supply chains te kunnen waarborgen en is van toepassing voor bedrijven die zich bezighouden met productie, dienstverlening, op- en overslag of transport in alle schakels van de internationale supply chain.

De adviseurs van Octant ondersteunen deze bedrijven bij de volledige ontwikkeling en opzet van een digitaal supply chain security managementsysteem op basis van ISO 28000:2007. Door invoering van dit systeem voldoet u volledig aan de specifieke wet- en regelgeving op het gebied van security (ISPS, AEO etc.)

Met een digitaal managementsysteem o.b.v. ISO 28000 - Supply Chain Security:

  • voldoet uw bedrijf aan de ISO 28000 norm
  • bent u in staat uw distributieketen als een zakelijk proces te organiseren en de effectiviteit te meten en verbeteren
  • voldoet uw bedrijf aan de veiligheidseisen van de AEO-richtlijnen

Om onze kennis op het gebied van ISO 28000 met u te delen verzorgen wij de cursus Normkennis ISO 28000:2007. Meer informatie over deze cursus kunt u vinden op deze pagina.