Wat is het belang van PFSO en ISPS?

Wat is het belang van PFSO en ISPS?

Hier beantwoorden wij de meest gestelde vragen over PFSO en ISPS.

Waar staat PFSO voor?

De afkorting PFSO staat voor "Port Facility Security Officer". Een PFSO is een persoon die verantwoordelijk is voor de beveiliging van een havenfaciliteit, zoals een haven, een terminal of een scheepvaartinstallatie. Het doel van de PFSO is om de beveiliging te waarborgen van mensen, goederen en het milieu en tegelijkertijd de continuïteit van de activiteiten in de haven te garanderen.

Waarom is het aanstellen van een PFSO verantwoordelijke van belang?

In de scheepvaart- en havenssector is de beveiliging van groot belang. De PFSO speelt een belangrijke rol in het voorkomen en beperken van dreigingen, zoals terrorisme, smokkel, piraterij en andere vormen van criminaliteit. Dit omvat het ontwikkelen van beveiligingsplannen, het opstellen van procedures en protocollen, het toezicht houden op de beveiliging en het uitvoeren van regelmatige inspecties en oefeningen.

Kun je een PFSO cursus in één dag volgen?

Jazeker! Wij bieden hier regelmatig cursusopleidingen voor. De kosten voor de PFSO cursus bedragen €350,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee. Meer weten? Bekijk de PFSO-cursussen hier: https://www.octant-advies.nl/over-octant/nieuws/volg-de-eendaagse-pfso-cursus-24

Wat is een ISPS-certificaat?

Het ISPS-certificaat (International Ship and Port Facility Security Code) is een internationaal erkend certificaat voor beveiliging in de scheepvaart- en havenssector. Het ISPS-certificaat wordt verleend door de overheid en garandeert dat de havenfaciliteit voldoet aan de internationale beveiligingsnormen. Het ISPS-certificaat is verplicht voor alle internationale scheepvaartinstallaties en havens en dient te worden verlengd elke 5 jaar.

Waarom is een ISPS-certificaat belangrijk?

Het bezit van het ISPS-certificaat is essentieel voor het waarborgen van de beveiliging in de havenfaciliteit en het voorkomen van dreigingen. Bovendien is het belangrijk voor de continuïteit van de activiteiten en de handel tussen verschillende landen. Zonder een geldig ISPS-certificaat kunnen scheepvaartinstallaties en havens worden gesloten, wat leidt tot financiële verliezen en vertragingen.

Hoe behaal je een ISPS-certificaat?

Om de ISPS certificering te behalen en/of te behouden is het van belang ervoor te zorgen dat de beveiligingsorganisatie blijft voldoen aan de gestelde eisen uit de ISPS wet- en regelgeving. 

  • Uitvoeren en opstellen van de Port Facility Security Assessment (PFSA)
  • Opstellen van het Port Facility Security Plan (PFSP)
  • Ontwikkelen en implementeren van ISPS-procedures en –werkinstructies
  • Het verzorgen van de opleiding tot Port Facility Security Officers
  • Het uitvoeren van ISPS-oefeningen, tests en periodieke audits


Hoe ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het gebied van ISPS?

Om onze opdrachtgevers volledig te ondersteunen bieden wij onze ISPS in Control Service aan. Dit houdt in dat Octant volledig ontzorgt en alle ISPS-activiteiten voor jouw organisatie uitvoert. Onze consultants doen dit als volgt:

ISPS Kwartaaloefening

Wij maken een jaarplanning op basis van realistische scenario's. De oefeningen worden voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd door Octant. Deze oefeningen dragen bij aan het verhogen van het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers. 

Jaarlijkse ISPS oefening

Deze oefeningen worden vaak gecombineerd met scenario's uit het bedrijfsnoodplan. Bij deze grote oefening kan worden eventueel samengewerkt met relevante overheidsinstanties zoals het Havenbedrijf, de politie en de brandweer. 

Evaluatie beveiliging

Na afloop van de oefeningen evalueren wij de beveiliging. We kijken naar incidenten en ontwikkelingen en bespreken de mogelijke verbeterpunten. Octant verzorgt de rapportage en de evaluatie en verstuurd deze naar de Havenautoriteit. 

Bijwerken PFSP en processen

Wij houden de PFSP en procedures up-to-date met nieuwe wet- en regelgeving en voeren waar nodig verbeterpunten door. Hierdoor blijft de PFSP altijd actueel en is de ISPS her-certificering eenvoudig. 

Concluderend over PFSO en ISPS

De conclusie; de rol van de PFSO en het bezit van een geldig ISPS-certificaat zijn belangrijk voor de beveiliging en continuïteit van de activiteiten in de havenfaciliteiten. Het verbetert de beveiliging tegen dreigingen en waarborgt tegelijkertijd de continuïteit van de activiteiten, waardoor de handel en de economie worden bevorderd.

Hulp nodig bij het behalen van een ISPS certificering of een PFSO (opfrissings)cursus nodig? Neem gerust contact met ons op. Onze QHSE-adviseurs staan voor je klaar. 

 

 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244