Hoe werk je aan de gezondheid van jouw medewerkers/collega’s?

Hoe werk je aan de gezondheid van jouw medewerkers/collega’s?

Aan de slag gaan met de gezondheid van jouw medewerkers of collega’s dat levert een vitale werkvloer op. Gezonde collega’s zijn positief, hebben zin om te werken en wat het meest belangrijke is: zij melden zich minder vaker ziek waardoor het verzuim wordt beperkt. Het behoud van medewerkers is dan ook een groot goed. Een bedrijf dat laat zien dat het de gezondheid van zijn werknemers belangrijk vindt, werkt aan een positief werkgeversimago. In de Arbowet neemt preventie daarom een prominente plek in.

Maar wat kun jij doen om de vitaliteit van jouw collega’s te verbeteren?

Je richt je als manager of ondernemer op drie pijlers:

  • Werkzaamheden mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid van een medewerker (o.a, voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, werken met veilige machines en apparaten, etc;
  • Als manager of werkgever wordt tijd en aandacht besteed een de verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers;
  • Gedurende een werkdag wordt de collega in staat gesteld om gezonde keuzes te maken en hierin gefaciliteerd (staand werken, gezond lunchen, ruimte voor ontspanning).

Mooi, maar hoe achterhaal je dan of bepaalde werkzaamheden schadelijk zijn binnen het bedrijf?

Om te kunnen achterhalen of de werkzaamheden binnen jouw onderneming negatieve gevolgen hebben en dus schadelijk zijn voor de vitaliteit en gezondheid van jouw werknemers, verricht je een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit. 

Wat is een RI&E?

De RI&E is een totaaloverzicht van alle bestaande risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de arbeid en op de werkplek. De RI&E moet op schrift worden gesteld en moet voldoende diepgaand zijn. De RI&E is niet alleen een beschrijving van de huidige toestand en ar-beidsrisico’s, maar tevens het uitgangspunt voor het treffen van maatregelen om de gezondheidsrisico's voor werknemers in het hier en nu en de toekomst te beperken.

Voor iedere organisatie is het een wettelijke verplichting om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en eventueel de benodigde verbetermaatregelen te nemen. Is de RI&E niet up-to-date of niet opgesteld? Dan loopt de organisatie het risico om een boete te ontvangen van de arbeidsinspectie.

Wat is een RI&E plan van aanpak?

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Hierin wordt per onderwerp aangegeven welke corrigerende en/of preventieve maatregelen er genomen moeten worden om de veiligheid op de werkvloer, het veiligheidsbewustzijn van uw (inhuur)medewerkers en de arbeidsomstandigheden nog verder te verbeteren.  

Aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers?

Dus ga jij aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers? Start met een RI&E en schets de arbeidsrisico’s en maak een plan van aanpak. Hulp nodig bij dit proces? Neem gerust contact met ons op, wij adviseren jou graag vrijblijvend. 

 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244