Octant QHSSE Consultants begeleid Van Laar TSO met het behalen van niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Octant QHSSE Consultants begeleid Van Laar TSO met het behalen van niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Met trots kunnen wij mededelen dat wij Van Laar TSO BV hebben begeleid met het behalen van niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Bron van afbeelding Van Laar TSO.nl: https://www.vanlaartso.nl/2021/01/13/reiniging-lng-tank-nieuw-station-dcb-energy-schiphol/

Meer over Van Laar TSO BV

 

Van Laar TSO is een bedrijf dat is gevestigd in Maasbergen. De firma is gespecialiseerd in het onderhoud van bemande- en onbemande tankstations. Zij dragen zorg voor onder andere storingsdiensten, onderhoud en specialistische reiniging van onder andere luifels.

Het team van ‘Van Laar TSO’ streeft naast kwalitatieve dienstverlening ook naar een duurzaam beleid. Dit jaar lag de focus om een steentje bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. De CO2-prestatieladder is hiervoor ingezet als hulpmiddel.

 

De CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

Vier invalshoeken van niveau 3

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;

B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;

C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

 

Advies CO2 prestatieladder niveau 3 in de praktijk

Onze consultants hebben Van Laar TSO begeleidt bij de implementatie van de CO2 prestatieladder niveau 3 (Hieronder valt het opzetten van een managementsysteem, het opzetten en rapporteren van een emissie-inventaris volgens de Co2 prestatieladder, NEN/ISO 14064 en het GHG Protocol en het helpen formuleren en beheren van uw (reductie)activiteiten en doelstellingen.)

Het managementsysteem van Van Laar TSO voldoet aan alle normeisen, en onlangs is het certificaat aan de organisatie uitgereikt. Meer weten over dit proces? Bekijk het artikel van de organisatie hier: https://www.vanlaartso.nl/duurzaamheid/

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244