Hoe herzie je een RI&E?

Hoe herzie je een RI&E?

In maart 2013 hebben wij de Arborisico’s van alle werkplekken in hotel de Brug (toenmalige naam van dit hotel) geïnventariseerd en gerapporteerd. Er is toen een plan van aanpak opgesteld met verbetermaatregelen om een aantal risico’s (nog) beter te beheersen. Men is daar toen mee aan de slag gegaan. Maar sinds 2013 is er veel veranderd: Hotel de Brug is flink verbouwd en omgetoverd tot een giga sporthotel, genaamd HUP, waar families en sportteams/verenigingen kunnen genieten van maar liefst 10.000 m2 aan sport, fun en wellness faciliteiten. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen van interne verbouwing? Hebben deze aanpassingen effect op de veiligheidsrisico’s van een organisatie? Het antwoord is ja! Waarom? Dat leggen wij jou uit in de onderstaande blog.

Waarom moet de RI&E worden herzien? 

Conform artikel 5 en 14 van de Arbowet dien je als organisatie aan de slag te gaan met het plan van aanpak en ben je verplicht om de RI&E actueel te houden. Een RI&E moet worden herzien als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen door bijvoorbeeld verbouwingen of aan/nieuwbouw.

Wat is het doel van een doeltreffende RI&E update?

Het HUP hotel is een bruisende plek waar gasten kunnen genieten van diverse sport- en spellen. Naast het hippe uiterlijk dragen medewerkers zorg voor een onvergetelijke ervaring. Dit kan alleen als alle aanwezige veiligheidsrisico’s op alle werkplekken van het hotel in kaart zijn gebracht en in voldoende mate zijn beheerst.  Hierdoor ontstaat er een veilige werkomgeving. Tijdens de herziening geven wij een update over de aanwezige risico’s in het hotel. Denk hierbij aan brandgevaar, val/struikgevaar, gewond raken door het werken met gereedschap (TD) en/of keukenmachines, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia, agressie en geweld…. Wij toetsen de genomen beheersmaatregelen tegen de huidige wet- en regelgeving en “common sense” en adviseren het hotel waar wat eventueel verbetert dient te worden en op welke wijze. Na de update is de organisatie van het HUP hotel zich helemaal bewust van de risico’s op haar werkvloer en hoe deze voldoende te beheersen.

Hoe gaan wij te werk?

Beginnen met een warming-up: in gesprek met de organisatie

Wij zijn de herziening bij HUP gestart door middel van een interview met de preventiefunctionaris en directie van het sporthotel. In dit gesprek wordt er onder andere aandacht geschonken aan het Gezondheids-, veiligheids- en verzuimbeleid (G&VW) van de organisatie en de implementatie/-uitvoering daarvan. De G&VW documenten die worden verstrekt aan uw medewerkers, de verzuimcijfers, ongevallenregistratie, routinematige- en niet-routinematige activiteiten, de COVID-19 beheersmaatregelen, de bedrijfsnoodorganisatie, werkzaamheden die worden uitbesteedt aan onderaannemers, functie specifieke risico’s/gevaren, wijze van participatie van de medewerkers, etc. Deze punten nemen wij mee in onze beoordeling.

Tijd voor de aftrap: de schouw

Na het interview is het tijd voor het echte werk! Onze consultants gaan de werkplekken – in dit geval in alle ruimten het gehele hotel – inspecteren en hier de inventarisatie uitvoeren. Tijdens de schouw zullen wij aan diverse medewerkers vragen stellen over hun werk en werkplek. arbeidsomstandigheden op basis van de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet en “Common sense”. De informatie uit de schouw vormen de input van de rapportage.

Klaar voor de tweede helft: na de schouw, gaan wij rapporteren

Na de inventarisatie stellen wij een uitgebreide rapportage op met al onze bevindingen, conclusies, foto’s en uiteraard de te nemen verbetermaatregelen.

Goal!

De toetsing van de RI&E wordt, zoals per 1 juli 2022 verplicht is gesteld in de Arbowet, uitgevoerd door drie kerndeskundigen (een Hogere veiligheidskundige, een Arbeidshygiënist en een A&O-deskundige). Na al deze stappen ontvangt HUP dan een toetsingscertificaat wat de RI&E haar wettelijke status geeft!

Hulp nodig bij het opstellen of herzien van een RI&E?

In elk bedrijf doen zich omstandigheden voor die invloed hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en bezoekers. Om optimale arbeidsomstandigheden te reali-seren is het van wezenlijk belang dat u inzicht heeft in de Arborisico's in uw bedrijfsgebouwen en op de werkplekken van uw medewerkers. Inventarisatie van die risico's is de basis voor het cre-eren van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving.  Onze QHSE-professionals ondersteunen maandelijks tientallen bedrijven bij het opstellen van een RI&E. Heb jij een vraag over de RI&E? Bekijk de informatie hier of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244