Alles over de Risico inventarisatie en evaluatie

Alles over de Risico inventarisatie en evaluatie

Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een totaaloverzicht van alle bestaande risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op alle werkplekken van de organisatie. De Arbowet verplicht alle instellingen die werknemers in dienst hebben om een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen.

Wanneer moet je een RI&E laten uitvoeren of updaten?

 • Het bedrijf ondergaat veranderingen, zoals verhuizingen naar een andere locatie of interne verbouwingen/verplaatsingen, wat nieuwe risico's met zich kan meebrengen. Het is belangrijk om deze risico's zo snel mogelijk te identificeren en op te nemen in een RI&E-plan;
 • Er is een aanzienlijke verandering in het aantal werknemers, ofwel een afname of juist een grote groei. Dit brengt nieuwe risico's met zich mee die moeten worden geïdentificeerd;
 • De werkzaamheden van de organisatie ondergaan veranderingen, wat in feite neerkomt op een nieuwe onderneming, waarbij een nieuw RI&E-plan nodig is.
 • Het bedrijf behoort tot een sector waarin het verplicht is om regelmatig een bijgewerkt RI&E-plan op te stellen.

Waaruit kan een RI&E eventueel bestaan? 

Een RI&E kan op verschillende manieren worden vormgegeven, maar omvat over het algemeen enkele essentiële onderdelen, namelijk:

 • Het bedrijfsbrede ARBO beleid en het beleid Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA);
 • Een inventarisatie van de aanwezige risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid, inclusief een overzicht van de reeds getroffen maatregelen.
 • Een beoordeling en prioritering van de risico's;
 • Een plan van aanpak waarin de werkgever aangeeft welke maatregelen hij of zij wanneer zal nemen;
 • Aandacht voor de communicatiekanalen waarmee werknemers de preventiemedewerker of Arbodeskundigen (zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige) kunnen bereiken.

Is een RI&E verplicht

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. 

Wanneer moet een RI&E worden herzien?

Conform artikel 5 en 14 van de Arbowet dien je als organisatie aan de slag te gaan met het plan van aanpak en ben je verplicht om de RI&E actueel te houden. Een RI&E moet worden herzien als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen door bijvoorbeeld verhuizing, verbouwingen of aan/nieuwbouw. Wil jij meer weten over het herzien van een RI&E? Klik dan hier. 

Hoe voer je een RI&E uit?

Bekijk hieronder het stappenplan voor het uitvoeren van een succesvolle RI&E.

Stap 1: inventarisatie

Bij de inventarisatie wordt gekeken naar de gevaren die van invloed zijn op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers binnen de organisatie.

Hoe ga je dan te werk om deze zaken vast te stellen voor een goede rapportage?
Organiseer een interview met de verantwoordelijke functionarissen over het beleid binnen het bedrijf. Besteed binnen deze inventarisatie aandacht aan het Gezondheids-, veiligheids- en verzuimbeleid van de organisatie en de implementatie/uitvoering daarvan. De huidige G&VW documenten die worden verstrekt aan uw medewerkers. Overige onderwerpen van dit gesprek zijn o.a.: de huidige gevarenidentificatie, uw verzuimcijfers, ongevallenregistratie, routinematige- en niet-routinematige activiteiten, uw COVID-19 beheersmaatregelen, de bedrijfsnoodorganisatie, werkzaamheden die worden uitbesteedt aan onderaannemers, functie specifieke risico’s/gevaren, wijze van participatie van de medewerkers, etc. Nadat de verantwoordelijke medewerkers zijn gesproken kun je nu de werkvloer op om je bevindingen verder uit te breiden. 

Stap 2: De werkvloer op

Ga in gesprek met de medewerkers en organiseer groepsinterviews binnen jouw organisatie. Bespreek zaken zoals de implementatie van het G&VW beleid, de veiligheidsbeleving, de risico’s en de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie. Ook het welzijn (werkdruk, ziekteverzuim, communicatie, de Psychsociale Arbeidsbelasting (PSA), etc.) moeten in deze gesprekken worden meegenomen. Documenteer deze zaken zorgvuldig. 

Stap 3: Inspecteer de werkplekken!

Na de interviews op alle werkplekken is het tijd om de werkruimten te toetsen. Denk aan ruimten zoals werkplaatsen, opslagruimten, technische ruimten, opslag gevaarlijke stoffen, technische dienst, buitenterreinen, kades, kantoren, kantineruimten, etc. waar de RI&E uitgevoerd moet worden. Worden alle zaken nageleefd? Zijn er verbeterpunten? 

Stap 4: Rapportage

Uit drie voorgaande stappen komt duidelijk naar voren wat de goede punten en eventuele tekortkomingen zijn op basis van de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Deze stappen neem je op in een rapportage. Hieruit volgt een plan van aanpak.

Wat voor maatregelen zijn nodig? Het antwoord op deze vraag resulteert in een plan waarin onder andere het volgende wordt vermeld:

 • Een overzicht van de risico's met bijbehorende classificatie.
 • De te nemen maatregelen om deze risico's te beheersen.
 • De verantwoordelijke persoon voor de implementatie van deze maatregelen, inclusief een tijdschema.
 • Een eventuele indicatie van resterende risico's na het implementeren van de benodigde beheersmaatregelen.

Stap 5: toetsing

Deze stap is niet altijd verplicht en hangt af van de bedrijfsgrootte en de gebruikte risico-inventarisatiemethode. Als toetsing vereist is, wordt dit uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde "kerndeskundige" zoals een veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige of bedrijfsarts. Het resultaat is een goedgekeurde RI&E die voldoet aan de wettelijke eisen.

Stap 6: monitoring

Het plan van aanpak wordt uitgevoerd en periodiek geëvalueerd. Het resultaat zou moeten leiden tot betere arbeidsomstandigheden en een vermindering van incidenten

Door deze stappen (aantoonbaar) te doorlopen, voldoet de RI&E aan de belangrijkste vereisten: actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid.

Advies nodig bij het opstellen van een RI&E?

Advies nodig omtrent het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie of het monitoren hiervan? Onze ervaren QHSSE-professionals/ adviseurs helpen je graag bij het opstellen van een RI&E, plan van aanpak en meer! Neem gerust vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden. 

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244