CO2 Footprint

Duurzaam ondernemen begint met het berekenen van de CO2-footprint van jouw organisatie, product of dienst. Dit wil je uiteraard door een goed gecertificeerd CO2 footprint bedrijf laten uitvoeren. 

Onze consultants zorgen ervoor dat de CO2-footprint van jouw organisatie voldoet aan erkende standaarden voor de berekening van broeikasgasemissies. Voor ieder type bedrijf hebben we een passende methode. Van een basic tot een uitgebreide variant voor organisaties met meerdere bedrijfsonderdelen of vestigingen.

Wil jij weten hoeveel CO2 jouw organisatie uitstoot en wat je kunt doen om bij te dragen aan een CO2 reductie? Een CO2-footprint geeft hier inzicht in. 

Wat is CO2 Footprint?

Bij alle activiteiten, energieverbruik, mobiliteit, transport, opslag en vliegreizen, komen er CO2 en andere andere broeikasgassen vrij. Een Co2 Footprint, ook wel Co2 Voetprint genoemd, is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen dat kan worden ingezet als startpunt voor de verduuszamingsstrategie van jouw bedrijf of organisatie. 

CO2 Footprint voor bedrijven

In een snel en kort adviestraject kan Octant realiseren dat jouw organisatie een verifieerbare CO2 Footprint ontvangt en kun je richting opdrachtgevers of andere belanghebbenden aantonen wat de CO2 uitstoot van de onderneming is. 

Octant biedt ondersteuning bij: 

  • Het bepalen van organisatorische grenzen;
  • verzamelen van verbruiksgegevens;
  • rapporteren van de verzamelde gegevens conform NEN/ISO 14064-1 en het GHG Protocol;
  • beoordeling en toetsing van de documenten door onafhankelijke certificerende instelling;
  • ontvangst van de verificatie.

 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Hoe bereken je de CO2-footprint (voetdruk) van jouw bedrijf?

Een bedrijf berekent zijn CO2-voetafdruk op basis van gemeten of geschatte verbruiksgegevens, zoals aardgas, olie, biomassa, elektriciteit, brandstof, papier, materialen, enzovoort. Deze gegevens worden gecombineerd met emissiefactoren die bekend staan als CO2-equivalenten. Deze emissiefactoren omvatten CO2, methaan en distikstofoxide, die worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Het berekenen van de CO2-voetafdruk is geen eenmalige taak, maar een jaarlijks proces. Het doel is om de emissies geleidelijk te verminderen door emissiebeperkende maatregelen te nemen en de werkelijke emissies continu te monitoren. Dit proces van berekenen is een cyclische verbeteringscyclus en vormt een effectief instrument voor langetermijnbeheer van klimaatbeschermingsmaatregelen.

CO2 footprint scope 1, 2 en 3

De CO2-voetafdruk van een bedrijf bestaat uit zowel directe als indirecte emissies die door de gehele organisatie worden gegenereerd. Daarom is het noodzakelijk om een uitgebreide registratie en analyse uit te voeren van de emissies binnen duidelijk gedefinieerde systeemgrenzen.

Bij deze analyse worden de emissies berekend op basis van beschikbare gegevens, zoals verbruikscijfers (bijvoorbeeld jaarlijks elektriciteitsverbruik en aantal kilometers gereden door het wagenpark) en worden ze toegewezen aan verschillende organisatorische eenheden (bijvoorbeeld hoofdkantoor, productielocaties, externe dienstverleners), processen, producten en diensten.

De internationale ISO 14064-norm vormt de basis voor het berekenen van de CO2-voetafdruk, terwijl de drie scopes van het GHG-protocol worden gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende emissiebronnen.

Scope 1

Scope 1 omvat uitstoot die afkomstig is van bronnen binnen de vastgestelde systeemgrenzen. Dit omvat emissies die gerelateerd zijn aan het gebruik van energiebronnen (zoals gas) of brandstoffen voor voertuigen (zoals diesel) door het bedrijf, evenals emissies die worden gegenereerd door gebouwen en installaties.

Scope 2

Scope 2 omvat uitstootbronnen die voortkomen uit de productie van de energie die het bedrijf aankoopt, meestal in de vorm van elektriciteit of warmte van energieleveranciers (bijvoorbeeld stadsverwarming).

Scope 3

Scope 3 omvat alle externe emissies die voortvloeien uit de activiteiten van het bedrijf en waarover het bedrijf geen directe controle heeft. Deze emissies zijn het gevolg van zaken zoals productiematerialen, verbruiksmaterialen, verpakking, afvalverwijdering, logistiek en het woon-werkverkeer van werknemers. Deze emissies doen zich zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het bedrijf voor.

 

Advies CO2 footprint voor bedrijven

Wil jij jouw bedrijf helpen bij het verminderen van de CO2-voetafdruk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ons CO2-voetafdrukadvies van ervaren consultants bieden  expertise en begeleiding die jij nodig hebt om de bedrijfsemissies te verminderen en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.  

Met ons advies kun jij een grondige analyse verwachten van jouw bedrijfsactiviteiten en processen, waarbij we alle relevante emissiebronnen in kaart brengen. We zullen jou voorzien van concrete aanbevelingen en maatregelen om uw CO2-uitstoot te verminderen, zowel binnen uw directe controle als in externe aspecten van jouw bedrijfsvoering. Samen streven naar een betere wereld. 

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244