Scenariotraining 'Omgaan met agressie'

Een scenariotraining is een instrument om de medewerkers op een leerzame en praktijkgerichte manier voor te bereiden op incidenten

In ieder bedrijf doen zich incidenten voor die invloed hebben op de veiligheid en het welzijn van de medewerkers en bezoekers. Daarnaast kunnen er incidenten plaatsvinden die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit en het imago van de organisatie. Medewerkers hebben vaak een sleutelrol in het voorkomen en beheersen van incidenten. Het is daarom van groot belang om de vaardigheden van de medewerkers binnen de organisatie door middel van training op niveau te houden.

Bij scenariotraining worden verschillende incidenten/situaties geënsceneerd. Deze incidenten worden vooraf, in overleg met de opdrachtgever, bepaald en sluiten zo goed mogelijk aan bij de realiteit. Om de scenario's zo realistisch mogelijk te maken vindt de training bij voorkeur plaats op de eigen werklocatie en worden professionele acteurs ingezet. Na ieder scenario wordt kort geëvalueerd met alle betrokkenen om zo samen te bepalen wat de beste manier is om op te treden tijdens dergelijke situaties.

 

Direct contact

Deelnemers aan een scenariotraining 'Omgaan met agressie' hebben na afloop aangegeven dat zij:

  • door de training tips/ tools hebben gekregen om dergelijke situaties in het vervolg nog beter aan te kunnen gaan;
  • het prettig vonden om op een interactieve manier over de scenario’s te praten;
  • eigen ervaringen konden delen;
  • de opzet van de trainingen als zeer prettig en aangenaam ervaren hebben.

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244