Integraal QHSSE Managementsysteem

Eén systeem voor al uw procesbeschrijvingen en bijbehorende documentatie, geordend volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus

Octant is gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van integrale managementsystemen (IMS) op het gebied van Quality, Health, Safety, Security & Environment (QHSSE).

Naast het vertrouwde kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) willen steeds meer bedrijven ook hun overige risico’s beter beheersen met behulp van bijvoorbeeld een milieuzorg- (ISO 14001) of een arbozorgsysteem (ISO 45001), een Risicomanagement- (ISO 31000) of Securitymanagementsysteem (ISO 28000, AEO). Om al deze zaken goed te kunnen beheren is een integrale aanpak de beste methode.

Hoog tijd dus voor een Integraal QHSSE Managementsysteem

In ISO 9001 wordt een managementsysteem als volgt gedefinieerd : “Een samenhangend geheel van afspraken en werkwijzen en een organisatiestructuur voor een planmatige en systematische beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen om de gestelde doelen te realiseren.” Dit vat de integrale benadering perfect samen. Als raamwerk voor het opzetten van een IMS hanteren wij de High Level Structure. Deze opbouw biedt mogelijkheden tot verbeteren door een inzicht te geven in uw bedrijfsprocessen en is zo ontworpen dat vrijwel alle internationale en branche specifieke normen ‘ingeplugd’ kunnen worden. Bijvoorbeeld:

  • ISO 9001
  • ISO 27001
  • ISO 14001
  • ISO 28000
  • ISO 45001
  • AEO

Natuurlijk kunnen we ook een managementsysteem op basis van één van bovenstaande normen voor u ontwikkelen, of een bestaand managementsysteem aanpassen of onderhouden.