Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waar staat uw organisatie als het gaat om bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging?

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens of laat u deze extern verwerken? Dan is strikte naleving van de AVG voor u van groot belang. Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving AVG van kracht. Deze wet stelt nieuwe eisen aan het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Uw organisatie krijgt hierdoor meer verplichtingen en betrokkenen krijgen meer rechten. Organisaties moeten in heldere taal kunnen uitleggen welke gegevens zij verwerken, waarom zij deze verwerken en hoe deze beschermd worden.

Octant biedt organisaties ondersteuning bij deze vraagstukken door het implementeren van praktische verbeteringen waardoor u voldoet aan de AVG. 

Zo kunnen wij voor u:

  • een FIT-GAP analyse uitvoeren op deze wetgeving;
  • samen met u opstellen van Privacy statements en een pragmatisch verwerkingsregister;
  • een Awareness training verzorgen over de AVG en Datalekken persoonsgegevens;
  • uw huidige managementsysteem laten voldoen en certificeren aan Technical Standard Personal Data Protection van Bureau Veritas

Bescherm uw persoonsgegevens

Het adequaat beschermen van de persoonsgegevens is een essentieel onderdeel van de AVG. Veel organisaties hebben daarom de wens om naast het voldoen aan de AVG-eisen nu ook te voldoen aan de eisen van de ISO 27001 norm. Dit is de internationale norm voor het opzetten en implementeren van een digitaal Information Security Management Systeem (ISMS) en is het antwoord op de informatiebeveiligingseisen uit de AVG. Wij kunnen u hier verder informeren over de ISO 27001:2013 norm.